bewtxbvnk9 The necessary software http://thenecessarysoftware.blogspot.com/
O Aikidou


Naziv aikido nastao je od tri japanske reči koje ovako spojene mogu biti prevedene kao Put -do () postizanja harmonije - ai () sa kijem Univerzuma. Ki () se u svome najjednostavnijem tumačenju može označiti kao "pra-energija" kojom je ispunjeno sve oko nas i mi sami.

Ravnoteža i tok te energije u našem telu i njena razmena sa prirodom odreduje naše psihofizičko stanje i zdravlje.

U borilačkom smislu, kroz tehnike aikidoa, ovaj princip harmoničnosti se ogleda u ideji da se uklopimo u napad i da energiju napadača iskoristimo za odbranu.

Primena ovog i svih ostalih principa na kojima se zasniva aikido može se spoznati samo vežbajući na treninzima.