bewtxbvnk9 The necessary software http://thenecessarysoftware.blogspot.com/
O Sensei Morihei Ueshiba - Misli


"Aiki nije zahvat borbe, ili poraz neprijatelja. To je put pomirenja sveta i stvaranja jedne porodice od čovečanstva..."

Nema neprijatelja u Aikidou. Grešite ako mislite da budo (duhovno usmerena ratnička veština) znači imati protivnike i neprijatelje, biti jak i poraziti ih. U pravom budou nema ni protivnika ni neprijatelja. Pravi budo znači biti sjedinjen sa univerzumom, to jest biti sjedinjen sa središtem univerzuma. Tajna aikidoa leži u uskladivanju nas samih sa kretanjem univerzuma i u stvaranju akorda sa njim. Onaj ko je otkrio tajnu aikidoa otkrio je univerzum u sebi i može reći: "Ja sam univerzum".

O sensei Morihei Ueshiba

Nikad ne mogu biti pobeden, bez obzira na to koliko me brzo neprijatelj napada. Ne zato što je moj zahvat brži od neprijateljevog. To nije pitanje brzine. Borba je završena pre nego što je i počela. Kada neko pokušava da se bori sa mnom, sa samim univerzumom, on mora da poremeti njegov sklad. Stoga, u samom trenutku kada je naumio da se bori, on je pobeden. Vremenska mera - brzo ili sporo - za to ne postoji. Aikido je ne-suprostavljanje. Pošto je ne-suprostavljanje, Aikido je uvek pobeda."

"Tada, u proleće 1925. ako se dobro sećam, dok sam šetao kroz vrt, osetio sam kako se zlatni duh podigao iz zemlje, obavio oko mog tela i preobrazio ga u zlatno. Istoga trena, moj um i telo su se pretvorili u svetlo. Mogao sam da razumem brujanje ptica. Bio sam potpuno svestan činjenice neprekidnog stvaranja univerzuma ...

U tom času sam bio prosvetljen: izvor ratničkog puta je beskonačna ljubav - duh zaštite svih bića. Potok suza se slio niz moje obraze. Od tog vremena je sazrelo u meni osećanje da je cela Zemlja moj dom, a da su Sunce, Mesec i zvezde moje sopstveno biće.

Ratnički put je primanje ove ljubavi koja stvara, štiti i odgaja sva bića prirode; uvežbavanje ovog puta je prihvatanje i propuštanje ljubavi kroz celo naše telo i um.

Zato se na pitanje kako se može proširiti zgrčeni um, pročistiti srce i uskladiti sa svim bićima prirode, može odgovoriti: prvo je potrebno da prožmete vaše srce ljubavlju, sveprisutnom u vremenu i prostoru univerzuma. Nema nesklada u ljubavi. Nema neprijatelja u ljubavi. Tako svest o neskladu, misao o postojanju neprijatelja neće više biti deo vašeg postojanja."

Pre 30 godina moje telo je bilo ekstremno slabo. U to vreme imao sam tajni san. U tom snu želeo sam da budem najsnažniji čovek u Japanu, ne, više od toga, najsnažniji u celom svetu. Shvatio sam da posedujem borilačku snagu veću od svih ostalih. Sa tim snom o sebi, trenirao sam snažno. Jednoga dana, suočio sam se sa jednim čovekom iz mornarice za koga se govorilo da ima rang 7-og dana u kendou. Na svo čudo, kada sam mu se suprostavio, osetio sam da mi je telo okruženo svetlucavom svetlošću i lako sam osigurao pobedu.

Posle toga, umišljen osećaj se rodio u meni i dok sam koračao kroz baštu mislio sam da bezbrojni zlatni konci kreću ka meni iz Univerzuma. Tada je zlatna svetlost izronila iz zemlje i okružila me. Konačno, dobio sam osećaj da se moje telo pretvorilo u telo od zlata i da se proširilo do enormnih veličina. Pošto sam osetio da me je Bog kritikovao za moju rastuću uobraženost, plakao sam iz zahvalnosti. U prošlosti, bilo je puno velikih majstora borilačkih veština. Ne trebamo zaboraviti veliki broj onih koji su stradali na bojnom polju ovog borbenog sveta zbog nedovoljne posvećenosti pravoj budo veštini, iskrenoj ljubavi i borbi protiv sebe.

Tako da, upijajući princip Univerzuma i primajući ki Neba i Zemlje, kada sam objedinio celo telo, shvatio sam prefinjenu dubinu aikidoa koja se manifestuje u tako velikoj snazi i dostigao prinicip jedinstva sa Univerzumom.

Morihej Uešiba, Tokio 1955.

" Put ratnika zasniva se na humanosti, ljubavi, i iskrenosti; suština ratničke smelosti odražava se u istinskoj hrabrosti, mudrosti, ljubavi i prijateljstvu. Naglašavanje fizičkih vidova ratničke veštine je besplodno, jer je moć tela uvek ograničena."

Budite zahvalni čak i za teškoće, poraze i loše ljude. Prevazilaženje tih prepreka je suštinski deo vežbanja u aikidou.

Neuspeh je ključ uspeha;
svaka greška nas nečemu uči.

Krećite se kao zrak svetlosti:
letite kao munja,
udarajte kao grom,
vrtite se u krug
oko stabilnog centra.

Čim počnete da se bavite onim "dobrim" i "lošim" kod svoje sabraće, vi stvarate otvor kroz koji ulazi zloba. Proveravanje i kritikovanje drugih, takmičenje s njima vas slabi i poražava.

Tehnike aikidoa se stalno menjaju; svaki susret je jedinstven i adekvatan odgovor treba da se javi prirodno. Današnje tehnike sutra će biti drugačije. Ne dozvolite da vas zaokupe oblik i izgled izazova. Aikido nema oblik - on je proučavanje duha. Što dalje napredujete, sve je manje teoretskih upustava.

Odrazite se od velike zemlje;
njišite se kao talasi mora;
stojte kao drvo, sedite kao stena;
koristite jedno da biste napali sve.
Učite i zaboravljajte!

Ako vaš protivnik napadne vatrom, suprotstavite mu se vodom; potpuno se pretvorite u tečnost i tecite slobodno. Voda se po svojoj prirodi, nikad ne sudara ni sa čime, niti se razbija o išta. Ona, naprotiv, bez ikakvog rizika guta svaki napad.

Svaki dan ljudskog života sadrži radost i bes, bol i zadovoljstvo, tamu i svetlost, rast i propadanje. Svaki tren je izgraviran po veličanstvenoj zamisli prirode - ne pokušavajte da poreknete kosmički poredak stvari niti da mu se suprostavite.