bewtxbvnk9 The necessary software http://thenecessarysoftware.blogspot.com/
Jo


Tehnike mača (bokken - boken) i štapa (jo - djo) predstavljaju izuzetno važan i neizostavan deo u proučavanju aikidoa. Sam osnivač Morihej Uešiba je veliki broj kretanja u aikidou preneo iz sistema borenja štapom i mačem. Iako se tehnike sa oružjem ne polažu za učeničke pojaseve, neophodno je predano ih vežbati od prvog dana. Visoki kvalitet škole aikidoa koja se poučava u okviru Aikikai Srbije je velikim delom zasluga upravo vežbanja sa mačem i štapom koji je ostalim aikido školama kod nas gotovo potpuno nepoznat ili se vežba bez naročite sistematičnosti.

Svrha ovog teksta je da vam bude podsetnik u vežbanju i da vam pomogne pri učenju naziva termina vezanih za ovu oblast.

Za trening su Vam potrebni:

Jo, (štap) koji je od drveta, prečnika 2,5 do 3,5 cm i dužine 127 cm.
Boken, (mač) je takode od drveta i predstavlja imitaciju japanske katane. Dužine je približno 105 cm i nekada se, osim za vežbu, koristio i za borbu.
Tanto, drvena imitacija istoimenog japanskog noža.